Cookies

Yumeko maakt gebruik van cookies. Deze mogen wij alleen plaatsen met uw toestemming. Door het plaatsen van cookies kunnen wij uw bezoek aan onze website nog makkelijker en persoonlijker maken. Door op “akkoord” te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Via “aanpassen” kunt u zelf bepalen welke cookies u wel of niet toestaat.

Pak kinderarbeid serieus aan. Teken de petitie.

Wij als Yumeko spreken onze steun uit voor een wettelijk kader zorgplicht kinderarbeid - een wet die op 19 december in de eerste Kamer behandeld zal worden.

Het feit dat kinderarbeid nog zoveel voorkomt is een systeemfout. Het probleem wordt niet serieus genoeg genomen en de huidige handhaving schiet tekort. Voortbouwend op vrijwillige initiatieven en zelfregulering is er meer nodig om het probleem aan te pakken. Wij zijn als gezamenlijk bedrijfsleven vóór een wettelijk kader.

Yumeko, Tony's Chocolonely en anderen uit het Nederlandse bedrijfsleven roepen de Nederlandse politiek op het wettelijke kader zorgplicht kinderarbeid te ondersteunen.

Wil jij ook meehelpen? Teken dan voor 12 december hier de petitie van Tony’s en deel deze met je vrienden. Tony’s biedt deze petitie dinsdag 12 december aan de Eerste Kamer aan. Samen kunnen we kinderarbeid stoppen!

Kinderarbeid

Ook in de katoenketen zijn er veel misstanden op het gebied van kinderarbeid. Yumeko hanteert zelf de standaarden van Fair Trade en GOTS. Fairtrade coöperaties en plantages moeten zich aan de Fairtrade standaarden over kinderarbeid houden, waardoor er in principe geen ongewenste kinderarbeid aan ons Yumeko katoen kleeft en kinderen verplicht worden om naar school te gaan.

1. Kinderarbeid dient serieus aangepakt te worden. Een serieus probleem vraagt om een serieuze aanpak. We zijn allemaal tegen kinderarbeid. Internationale verdragen zijn expliciet en breed geratificeerd. De OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen vragen due diligence ten aanzien van risico’s op mensenrechtenschendingen. De VN stelt in haar sustainable development goals (SDG 8) dat in 2025 kinderarbeid definitief moet zijn uitgebannen. Bedrijven én de overheid moeten hun verantwoordelijkheid nemen.

2. Beloon de voorlopers in het bedrijfsleven. Met het transparant maken van de productieketen en het tegengaan van kinderarbeid gaan kosten en investeringen gepaard. Wetgeving geeft de juiste prikkel, beloont inspanningen en leidt daarmee tot een gelijker speelveld voor bedrijven waardoor het zal bijdragen aan het tegengaan van kinderarbeid. De wet vraagt niets onmogelijks van bedrijven. Bedrijven moeten verklaren dat zij het nodige doen om kinderarbeid te voorkomen, onderzoek doen naar risico’s op kinderarbeid in hun ketens en deze naar vermogen aanpakken. Vooroplopende bedrijven hebben laten zien dat dit mogelijk is en de ontwikkelde systemen maken dit (ook financieel) haalbaar voor iedereen.

3. Houd Nederland in de internationale kopgroep. Andere landen hebben al vergelijkbare wetten aangenomen op aanverwante onderwerpen of hebben wetgeving in voorbereiding. Met nationale wetgeving gaan deze landen free rider gedrag tegen en creëren ze een gelijk speelveld om schendingen van mensenrechten in productieketens aan te pakken.

Wetgeving bevordert transparantie en versnelt gerichte acties van bedrijven om kinderarbeid in hun keten serieus aan te pakken. Een wettelijk kader geeft duidelijkheid over de norm en regels waaraan moet worden voldaan en maakt het aanpakken van kinderarbeid bespreekbaar.

Kinderarbeid berooft kinderen van hun toekomst. Het wordt tijd dat we het onderwerp serieus gaan behandelen. De Nederlandse overheid heeft de autoriteit door middel van wetgeving een zorgplicht voor alle bedrijven in te voeren ter voorkoming van de levering van producten en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. De norm voor alle producten en diensten op de Nederlandse markt zou moeten zijn: 100% kinderarbeidvrij.

Op 19 december wordt de wet in de Eerste Kamer behandeld. Yumeko, en vele andere bedrijven zoals Tony Chocolonely roepen Eerste Kamer-leden op om de wet te steunen. Zodat je er zeker van kan zijn dat de producent van het product dat je koopt, er alles aan doet om te voorkomen dat er kinderhanden aan hebben gewerkt. Zodat deze kinderen gewoon naar school kunnen gaan en zeker zijn van een mooie toekomst.

N.B. Over de Fairtrade standaarden over kinderarbeid. Deze standaarden zijn gebaseerd op de conventies van de ILO en het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Dat betekent dat kinderen onder de 15 niet mogen werken. Kinderen ouder dan 15 mogen werk doen dat bij hun leeftijd past, maar alleen als het in veilige omstandigheden gebeurt en hun scholing of ontwikkeling niet in gevaar brengt.

Werken is overigens niet altijd kinderarbeid. Kinderen mogen hun ouders na schooltijd of in de vakantie helpen. Fairtrade heeft hierbij een aantal strikte voorwaarden gedefinieerd