Cookies

Yumeko maakt gebruik van cookies. Deze mogen wij alleen plaatsen met uw toestemming. Door het plaatsen van cookies kunnen wij uw bezoek aan onze website nog makkelijker en persoonlijker maken. Door op “akkoord” te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Via “aanpassen” kunt u zelf bepalen welke cookies u wel of niet toestaat.

Yumeko Impact Report 2012

Met de producten van Yumeko zijn in 2012 vele duizenden liters gif en chemicaliën bespaard en hebben honderden arbeiders een fair salaris verdiend. Lees in dit blog alles over de behaalde impact in 2012.

Slapend de wereld verbeteren, zo doen we dat. Lees het Yumeko Impact report 2012: 

 

 

Header impact van Yumeko

Slapend de wereld verbeteren. Zo makkelijk is het. 

Door Yumeko producten te gebruiken bespaarden onze klanten in 2012 de wereld vele duizenden liters gif en chemicaliën en werd voorkomen dat miljoenen liters vervuild water terugvloeiden in het milieu.

impact2

In het jaar 2012 hebben de klanten van Yumeko een wezenlijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van onze wereld. Door alleen gecertificeerd biologisch en fairtrade katoen te gebruiken zijn vele duizenden liters giftige pesticiden, insecticiden, kunstmest, kleurstoffen, weekmakers en bleekmiddelen niet in het milieu terecht gekomen. Daardoor zijn er géén miljoenen liters vervuild water in de bodem, rivieren en zeeën terecht gekomen en is minder kostbaar water verbruikt voor het verbouwen van het katoen.

Dankzij u hebben er vele honderden boeren en arbeiders in India een goed inkomen verdiend en gewerkt onder menswaardige en sociaal gunstige omstandigheden. En dankzij u zijn er duizenden ganzen en eenden en schapen op verantwoorde wijze behandeld.

gifkatoen1

Duizenden liters gif en chemicaliën bespaard

Biologische landbouw werkt zonder schadelijke pesticiden en gifgebruik.

TENMINSTE 6000 LITER
Yumeko gebruikt alleen gecertificeerd biologisch katoen voor al onze bed- en badproducten. Daardoor hebben u en wij samen in 2012 tenminste 6000 liter vaak gevaarlijke pesticiden en chemicaliën bespaard.

MEEST VERVUILENDE GEWAS
Gewoon katoen is het vervuilendste gewas op aarde. Bijna 25% van alle bestrijdingsmiddelen wordt op katoen gebruikt. In India beslaat katoen 5% van het landbouw areaal, maar er wordt 54% van alle landbouwgif voor gebruikt. Er wordt jaarlijks 2 miljard dollar wereldwijd aan uitgegeven. Bijna de helft daarvan wordt door de World Health Organization als gevaarlijk voor de mens beschouwd. Meer dan 1 miljoen kleine katoenboeren worden jaarlijks in het ziekenhuis behandeld voor pesticide vergiftiging.

GEEN CHEMISCHE STOFFEN
Bij de teelt van biologisch katoen, worden er geen kunstmest, chemische bestrijdings- en ontbladeringsmiddelen gebruikt. Veel van die middelen zijn kankerverwekkend en verstoren de hormoonhuishouding. Dat geldt ook voor de vele chemische stoffen die worden gebruikt tijdens het wassen, kleuren, bleken en bijvoorbeeld strijkvrij maken. Veel van deze gevaarlijke chemicaliën veroorzaken blijvende schade aan mens, dier en milieu, omdat ze niet worden afgebroken.

GEEN GENETISCH GEMANIPULEERD ZAAD
Boeren die biologisch katoen verbouwen gebruiken geen genetisch gemanipuleerde (GM) planten en zaden. GM zaden zijn bedoeld om een hogere opbrengst te realiseren door een hogere resistentie tegen insecten en plagen te hebben. In de praktijk valt dat helaas vaak tegen en zorgt het gebruik van GM zaden voor veel problemen. De biodiversiteit wordt bedreigd door het in rap tempo verdwijnen van vele katoensoorten. Inmiddels is 90% van alle katoen in India GM. De meestal zeer kleine katoenboeren worden afhankelijk van hun dure katoenzaad van multionationals als Monsanto. Tenslotte hebben veel mensen twijfel bij de effecten op lange termijn van de gemanipuleerde planten.GROTE WINST
De biologisch gecertificeerde boeren vertrouwen op natuurlijke bemesting, wisselteelt en geïntegreerd pestmanagement. Plantaardig en dierlijk afval wordt gebruikt om het land te bemesten. Boeren verkrijgen het label voor biologische teelt alleen als de grond ten minste drie jaar vrij is van synthetische pesticiden. Dit levert een grote winst op voor het milieu en voor de gezondheid van de arbeiders op de katoenplantages en de familie. Bij de productie wordt bovendien géén gebruik wordt gemaakt van zware chemicaliën, zoals metalen en formaldehyde, bij het kleuren en veredelen van het katoen.

Daarom kiezen wij voor gecertificeerd biologisch katoen.

gezin

Betere werkomstandigheden

We kijken bij al onze producten naar de arbeidsomstandigheden waaronder ze gemaakt worden.

HONDERDEN GEZINNEN
Yumeko laat veel producten maken in India en werkt daar samen met de coöperatie Chetna Organic, een coöperatie van biologische en fairtrade katoenboeren. In 2012 konden 60 gehele families in hun levensonderhoud worden voorzien door de productie van biologisch en fairtrade katoen voor Yumeko producten. In Calcutta produceert Yumeko samen met een fairtrade partner onze mooie bed- en badspullen. Daar zijn ca. 400 medewerkers 5 maanden per jaar bezig met het vervaardigen van onze producten. Zij werken onder faire omstandigheden en verdienen een fair salaris voor het levensonderhoud van hun gezin.KLEINE BOEREN IN VERDRUKKING
De meeste boeren die katoen verbouwen, hebben erg kleine boerderijen. De grootte is vaak niet meer dan een 0,5 tot 1 hectare. De miljoenen kleine boeren hebben weinig of geen kennis van marktprijzen en kunnen geen vuist maken tegen opkopers. Gevolg is dat ze veel te weinig betaald krijgen en in een spiraal van armoede belanden. Die spiraal wordt versterkt door het grote gebruik van bestrijdingsmiddelen en de afhankelijkheid van de leveranciers van GM zaden.

yunus

HET VOORDEEL VAN FAIRTRADE
Boeren die zich aansluiten bij een Fairtrade werkende coöperatie kunnen deze spiraal van armoede doorbreken. Zij krijgen een vastgestelde Fairtrade premie voor hun katoen en daarmee een fatsoenlijke prijs, waardoor ze in staat zijn een menswaardig bestaan op te bouwen en te werken aan de hun toekomst en die van hun kinderen.ONDERWIJS
Het werken in coöperatief verband heeft daarnaast veel andere voordelen. De coöperatie zorgt - met het geld van de Fairtrade premie - voor onderwijs voor de kinderen. Ook stellen ze gezamenlijke faciliteiten ter beschikking zoals alles - de ruimte, stoelen, tafes, potten en pannen - voor huwelijken, die in India groot worden gevierd. Vanzelfsprekend - althans voor de Fairtrade boeren - is het verbod op kinderarbeid.

HET ONGELUK IN BANGLADESH
Ook verderop in de keten, in de bedrijven waar kleding en bijvoorbeeld ons bedlinnen worden gemaakt, zorgt de Fairtrade certificering voor vele voordelen voor de werknemers. Denk daarbij aan een 48 urige werkweek, goed verlichte en veilige werkplekken - hoe belangrijk dat is, heeft het vreselijke ongeluk in Bangladesh deze maand wel aangetoond -  voldoende pauzes, goede voeding - bij onze producent krijgen alle medewerkers dagelijks een heerlijke en pittige vegetarische lunch bijvoorbeeld - en een ziektekostenverzekering. Er is zelfs een crèche aanwezig in de fabriek. Fairtrade zorgt daarbij voor controle in de hele keten: van katoenplant tot eindproduct.

water
Minder vervuiling van water

Miljoenen liters minder vervuild water de natuur in.

MILJOENEN LITERS
De gehele productieketen van Yumeko houdt rekening met mogelijke vervuiling van water. Omdat er bij de productie van katoen geen pesticiden en chemicaliën gebruikt worden, vloeit er ook geen gif het grondwater in. Bij het verfproces van ons bed- en badgoed gebruiken we een gesloten keten. Daarmee heeft u als Yumeko klant helpen voorkomen dat er miljoenen liters vervuild water in het milieu terecht komen.VEEL WATERVERSPILLING
Bij de productie van conventioneel katoen wordt erg veel water verspild - in gebieden waar water vaak schaars is. Voor het telen van biologisch katoen wordt er door het gebruik van betere irrigatiemethoden, veel minder water gebruikt. Daarnaast werkt onze boeren coöperatie in de waterrijke regio’s van Maharashtra, Odisha en Andhra Pradesh, waardoor natuurlijke bewatering door regenval het verbruik van kostbaar grond of rivierwater sterk verminderd.

ploumen2

VERVEN EEN AANSLAG OP HET MILIEU
Verven en bleken zijn, naast het telen van traditioneel katoen, de meest vervuilende onderdelen bij de productie van textielproducten. Het afvalwater van niet-biologisch katoen bevat namelijk toxische stoffen. Dit is bij een katoenen hemd 90 gram. Gemiddeld gesproken blijft er na het verven van bijvoorbeeld 2 T-shirts ruim 50 liter met vele zware metalen en chemicaliën vervuild water over. Na een verfbeurt wordt dit vervuilde water veelal geloosd. (In Tiripur, het breimekka van India, worden zo dagelijks miljoenen liters vervuild water gedumpt door honderden ververijen).MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING
Onze eigen leverancier was één van de eersten die besloot dat deze werkwijze niet langer meer kon. Hij kwam met een milieuvriendelijke oplossing, waarbij duurzaamheid het sleutelwoord was. Door het gebruik van een biologische waterzuiveringsinstallatie wordt vervuild water na een verfbad gefilterd en opgevangen. Hierdoor is het water weer geschikt als drinkwater of voor een volgend verfproces.

 

Betere zorg voor dieren
Yumeko let bij alle producten op de manier waarop dieren behandeld worden.

MINDER DIERENLEED
Bij Yumeko letten we streng op de oorsprong van onze natuurlijke materialen, zo ook bij de productie van wol en dons. Door ons beleid voorkomen we grove schendingen van dierenrechten en daarmee hebben onze producten bijgedragen aan een vrolijk bestaan van honderden schapen die een beter leven hebben en is voorkomen dat er tienduizenden ganzen levend geplukt worden in China.FOUT DONS
Verkeerd dons is dons afkomstig van levend geplukte dieren of van dieren in de foie gras industrie. Helaas is deze dieronterende praktijk nog steeds aan de orde van de dag. En het nare is dat het zo goed als oncontroleerbaar is. De keten van dons - van ganzenfarm tot dekbed of kussen - is zeer ondoorzichtig. Arme boeren, vooral in Azie en Oost-Europa, kunnen meer geld krijgen voor hun dieren wanneer zij deze meerdere keren plukken voordat zij worden geslacht. Er bestaat nog geen controlesysteem of keurmerk om deze praktijken tegen te gaan.
GOED DONS
Het dons van Yumeko is afkomstig van Nederlandse eenden, die onder goede omstandigheden op een eendenfarm op de Veluwe leven. De dieren, die worden gehouden voor het vlees, groeien op in stallen en worden verzorgd door vakkundige boeren. Ze beschikken de gehele dag over vers water, stro en voer. Er wordt niet preventief geënt. De plantaardige voeding bestaat veelal uit granen en is vrij van medicijnen en antibiotica. Het dons wordt verwijderd nadat de dieren zijn geslacht. Het wassen wordt uiteraard gedaan zonder het gebruik van gif en onder controle van TNO en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.BLIJE SCHAPEN
De Yumeko schapen zijn blij omdat zij lekker buiten leven en de ruimte hebben om te grazen. Zij worden geschoren op zorgvuldige wijze en dat is fijn wanneer hun vacht te warm wordt voor de Franse temperatuur. Ze worden niet preventief geënt en dat scheelt veel onnodige antibiotica. Op de velden waar de dieren grazen wordt geen kunstmest gebruikt.